Bern

เมืองเบิร์นเป็นเมืองหลวง และที่ตั้งของศูนย์รวมอำนาจการปกครองกลางของสวิส สภาพตัวเมืองก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมเป็นแบบยุคกลาง มีอายุมากกว่า 800 ปีแล้ว ก่อตั้งโดย dukes of Zähringen มีตราประจำเมืองเป็นรูปหมีบนพื้นธงสีเหลืองแดง ตามตำนานกล่าวว่า ดยุคได้ออกล่าสัตว์ในระหว่างก่อสร้างเมืองและตั้งใจที่จะตั้งชื่อเมืองตามชื่อของสัตว์ชนิดแรกที่ล่าได้ ซึ่งหมีเป็นสัตว์ที่ถูกล่าได้จึงเป็นที่มาของชื่อเมือง ซึ่งหมีดำหมายถึง ทหาร อำนาจ ความใส่ใจ และความเป็นเอกลักษณ์ของเมือง ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องพลเมืองเบิร์นแห่งนี้ ในปี 1353 เบิร์นได้ผนึกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นเมืองที่ 8 ถือว่าเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่และมีอำนาจมากในฐานะเมืองทางเหนือของฝั่งภูเขา ในปี 1405 เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ในเมืองเบิร์น ทำให้บ้านเรือนเสียหายอย่างมาก จึงได้มีการก่อสร้างบ้านเมืองใหม่ ซึ่งเป็นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ และในปี 1848 ได้ถูกรับเลือกให้เป็นเมืองหลวงของสวิส และได้รับการประกาศในปี 1983 โดย UNESCO ให้เป็นแหล่งมรดกโลก

นินก็ได้ทำวีดีโอพาเที่ยวเมือง Bern มาชมกันได้เลยคะ

 

ถนนเข้าสู่เมืองเบิร์น ถูกประดับไปด้วยน้ำพุที่ก่อสร้างขึ้นอย่างมีสีสันสดใส น้ำพุเหล่านี้สร้างขึ้นในยุคกลางเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสาธารณะ ต่อมา ค.ศ.1550 มีการแทนที่น้ำพุแห่งเดิมที่สร้างมาจากไม้ด้วยน้ำพุที่เห็นในปัจจุบันนี้ น้ำพุยังได้ถูกเก็บเป็นเรื่องราวให้อนุชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงวีรบุรุษและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในช่วงยุคกลาง ในเบิร์นมีน้ำพุอยู่มากกว่า 100 แห่ง มีเพียง 11 แห่งที่ยังคงตั้งตะหง่านอยู่ที่แห่งเดิม

Bundeshaus (House of Parliament) เป็นตึกของรัฐสภาสร้างขึ้นในปี 1894 – 1902 เพื่อใช้เป็นสถานที่ประชุมของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาแห่งมลรัฐแต่ละรัฐ จะสามารถเข้าเยี่ยมชมได้กรณีที่ไม่มีการประชุม ซึ่งการประชุมจะถูกกำหนดไว้ก่อนแล้วสามารถเช็คได้จากเว็ปไซต์ ภายในจะเป็นห้องต่างๆ ที่สมาชิกสภาแห่งชาติและรัฐสภาใช้ในการประชุมงาน ด้านบนเพดานภายในตึก มีภาพแสดงความเป็นอุดมคติที่ประเทศและประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์ยึดถือปฎิบัติมา คือ ปัญญา ข้อเท็จจริง ความรักชาติ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความยุติธรรม และความเจริญก้าวหน้า สามารถเข้าเยี่ยมชมได้เลย โดยเข้าไปทางด้านหลังของตึก ซึ่งเค้าจะขอพาสปอร์ตของเราไว้ก่อนเข้า สามารถเข้าชมได้ที่เว็ปไซต์รายละเอียดของ Bundeshaus ตามเว็ปไซต์ http://www.parliament-building.ch/ และ http://www.bern-incoming.ch/en/social-program-bi/incoming-team-aktivitaeten/bundeshaus-bi

เวลาเยี่ยมชม
วันจันทร์ – เสาร์ ซึ่งต้องจองรอบทัวร์ ฟรีทัวร์ซึ่งมีหลากหลายภาษากรุณาตรวจสอบก่อนเวลาว่าภาษาอะไร สามารถเช็คได้จากเว็ปไซต์ของรัฐสภา ระยะเวลาทัวร์ 45 นาที ไม่เสียค่าเข้าชม แนะนำให้ไปรับตั๋วล่วงหน้าก่อนเข้าชม ช่วงวันหยุดฤดูหนาว ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน จนถึงช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ วันอังคารและวันเสาร์ จนถึง 14.00 น. รัฐสภาจะไม่เปิดให้เข้าชมหากมีการประชุม

Käfigturm (Prison Tower) สร้างขึ้นปี 1977 – 1979 เนื่องจากได้มีการขยายตัวเมืองเบิร์น และได้ก่อนสร้างกำแพงเมืองอีกครั้ง จึงทำให้ต้องมีการสร้างประตูทางเข้าเมืองใหม่ ช่วงแรกใช้เป็นที่เก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ หลังจากนั้นได้เปลี่ยนหน้าที่ไปเป็นเรือนจำหญิง ในปี 1640 หอคอยเก่าได้ถูกรื้อลงมาและสร้างหอคอยใหม่ขึ้นมาแทน ในปี ค.ศ.1643 ได้สร้างส่วนหอระฆังด้านบน โดยหอนาฬิกาสูง 49 เมตร

เวลาเปิด
วันจันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 18.00 วันเสาร์ 10.00 – 16.00 ไม่เสียค่าเข้าชม

Dutsch Tower เป็นหอคอยที่ตั้งอยู่บริเวณ Bärenplatz ซึ่งในอดีตทหารรับจ้างชาวสวิสที่ไปรับจ้างเป็นทหารใน Dutsch รับวัฒนธรรมการสูบบุหรีจากชาวดัตซ์มา แต่ในเมืองไม่อนุญาติให้สูบ ดังนั้นพวกเค้าจึงแอบขึ้นไปสูบในหอคอยนี้

Zytglogge (Clock Tower) หอนาฬิกาขนาดใหญ่ให้เป็นเป็นประตูเมืองแห่งแรกของเมืองเบิร์น ก่อสร้างขึ้นใน ค.ศ. 1191-1256 ก่อนที่จะมีการขยายอาณาเขตของเมืองออกไปและได้สร้าง Prison Tower มาแทนที ต่อมาในปี ค.ศ. 1530 ได้มีการสร้างปฏิทินดาราศาสตร์เพิ่มเข้าไป พร้อมกับตัวการ์ตูนน่ารักออกมาหมุนวนทุกๆ ชั่วโมง

Cathedral Münster ถือว่าได้เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ เริ่มก่อสร้างในปี คศ. 1421 และสร้างเสร็จในปี คศ. 1893 แบบสถาปัตยกรรมโกธิคยุคปลายชิ้นเอก เป็นจุดเด่นของเมืองทำให้เบิร์นได้รับรางวัลยูเนสโก้ในปี ค.ศ. 1983 เมื่อเข้าไปด้านในตรงประตูทางเข้าจะมีภาพอันน่าทึ่งเป็นภาพแสดงการตัดสินครั้งสุดท้ายของพระเจ้า ยอดบนของโบสถ์สูง 100.6 เมตร สามารถที่จะชื่นชมทัศนียภาพของเมืองเบิร์น รวมถืงเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง เว็ปไซต์ http://www.bernermuenster.ch

ค่าเข้าชม ไม่เสียค่าเข้าชม แต่ถ้าขึ้นหอคอยเสีย ผู้ใหญ่ 5 เหรียญ เด็ก 2 เหรียญ ส่วนกรุ๊ปตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ผู้ใหญ่ 3.5 เหรียญ เด็ก 1 เหรียญ

เวลาเปิด
หน้าร้อน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น. วันเสาร์ เวลา 10.00 – 17.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 11.30 – 17.00 น.
หน้าหนาว วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 12.00 – 16.00 น. วันเสาร์ เวลา 10.00 – 17.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 11.30 – 16.00 น.

Kornhaus (The Granary) จุดประสงค์หลักในการก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นที่เก็บเมล็ดธัญพืช และไวน์ ต่อมาก็ได้เปลี่ยนไปเป็นถนนสำหรับงานรื่นเริง ในปี ค.ศ.1893 และต่อมาก็พัฒนาไปเป็นแหล่งนัดพบปะสังสรรค์ โรงละครของเมือง ห้องสมุด ร้านอาหาร Französischer Kirche (French Church) ก่อตั้งเพื่อใช้เป็นโบสถ์สำหรับลัทธิโดมินิกัน สร้างขึ้นในปี 1270 – 1285 โบสถ์แห่งนี้ถือว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สุดในเบิร์น ในปี ค.ศ.1623 ถูกใช้เป็นโบสถ์คริสนิกายโปรเตสแตน สำหรับผู้นับถือศาสนาคริสที่พูดภาษาฝรั่งเศส

เวลาเปิด
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 11.00 น. และ เวลา 14.00 – 17.00 น. วันเสาร์ เวลา 10.00 – 15.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม

Tonhalle (Town Hall) สร้างขึ้นในแบบ Burgundian สไตล์โกธิคตอนปลาย ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำงานของนายกเทศมนตรีประจำมลรัฐเบิร์น

เวลาเปิด
วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.15 – 17.00 น.

Bearpark สวนที่สร้างเพื่อสัตว์ประจำเมือง คือ หมี นามว่า Björk และ Finn และลูกๆ Berna และUrsina ให้มีอิสระในการใช้ชีวิต ขณะนี้มีการก่อสร้าง ทางสวนสาธารณะจึงได้นำหมีไปฝากไว้ที่ Jurapac ในเมือง Vollorbe และการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในช่วงสิ้นเดือนกันยายน 2015.

เวลาเปิด
เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม

Rose Garden เป็นสวนขนาดใหญ่ ในปี ค.ศ. 1765 – 1877 ใช้เป็นสุสาน พอปี 1913 ก็ปรับปรุงให้กลายเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่เต็มไปด้วยดอกไม้ ที่ให้พลเมืองมาพักผ่อนหย่อนใจ มีร้านอาหารสำหรับสังสรรค์ในหมู่เพื่อน อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวทั่วเมืองเบิร์นอีกด้วย

เวลาเปิด
09.00 -24.00 น. ไม่เสียค่าเข้า สามารถเดินทางได้ด้วยรถประจำทาง สาย 10 ลงที่สถานี Rosengarten

Bernisches Historisches Museum ออกแบบโดยสถาปนิก Andrè Lambert เป็นชาวเมือง Neuchàtel สร้างขึ้นใน ค.ศ.1894 ได้ออกแบบให้มีลักษณะเหมือนปราสาทใน คริสศตวรรษที่ 15 และ 16 ภายในมีการจัดแสดงประวัติศาสตร์ของมนุษย์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ไล่เรียงไปจนถึงยุคปัจจุบัน และประวัติศาสตร์ของเมืองเบิร์นได้อย่างน่าสนใจ การจัดแสดงอัตถชีวประวัติของไอสไตน์ และงานแสดงอื่นๆ ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้ผู้ที่รักประวัติศาสตร์ได้เยี่ยมชม

เวลาเปิด
วันอังคาร – เสาร์ เวลา 10.00 – 17.00 น. ปิดวันอาทิตย์ ค่าเข้าชม สำหรับนิทรรศกาลทั่วไป ผู้ใหญ่ 13 เหรียญ เด็ก 4 เหรียญ ถ้าต้องการเข้าในส่วนของไอสไตน์ ค่าเข้าชม 18 เหรียญ เด็ก 8 เหรียญ

Einstein Haus เบิร์นเคยเป็นที่อยู่ของครอบครัว Einstein ช่วง 1903-1905 ณ บ้านเลขที่ Kramgasse 49 ซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับผู้ที่สนใจชมความเป็นอยู่ของ Einstein โดยเก็บทุกอย่างไว้อย่างที่เคยเป็น

เวลาเปิด
วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.00 น. ค่าเข้าชม สำหรับนิทรรศกาลทั่วไป ผู้ใหญ่ 6 เหรียญ เด็ก 4.50 เหรียญ ถ้าต้องการเข้าในส่วนของไอสไตน์ ค่าเข้าชม 18 เหรียญ เด็ก 8 เหรียญ

Gurten สวนสาธารณะบนยอดเขาที่เปิดในปี 1999 ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ มีการจัดงานแสดงต่างๆ งานที่ถือว่าใหญ่สำหรับชาวเบิร์นที่จัดที่นี่คือ งานมิวสิคเฟสติวัล มีช่วงเดือนกรกฏาคมของทุกปี ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่ บัตรคอนเสริตได้ถูกจำหน่ายหมดตั้งแต่งานยังไม่ได้เริ่มจัด และงานวันชาติสวิส ที่นี่ก็เป็นสถานที่สำหรับการจุดดอกไม้ไฟที่ยิ่งใหญ่ทุกปี

เวลาเปิด
วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-23.30 น. และวันอาทิตย์ 09.00-18.00 น. นั่งรถราง สาย 9 ลงที่สถานี Gurtenbahn ต่อจากนั้น ต่อรถรางขึ้นไปด้านบน

ภาพรอบๆ เบิร์น

การเดินทางก็สามารถที่จะมาลงที่สถานีรถไฟ Bern ได้เลยคะ ใช้เวลาเดินทางจาก Zürich เพียง 1 ชม เท่านั้นเอง

---------------------------------------------------------------------------------------------

ท่านสามารถที่จะส่งรายละเอียดระยะเวลาและโปรแกรมคร่าวๆ ของท่านให้เรา เพื่อที่เราสามารถที่จะเสนอราคาที่ดีที่สุดให้กับท่าน