Ballenberg

พิพิธภัณฑ์บ้านเก่า Bellenberg เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งขนาดใหญ่ที่ถือว่าน่าสนใจแห่งหนึ่งในสวิส ซึ่งที่นี่ได้ทำการรวบรวมบ้านเก่าที่สร้างในรูปแบบดั้งเดิมของชาวสวิส ตั้งแต่ ค.ศ.1970 ซึ่งส่วนมากเป็นของชาวเกษตรกรในอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันบ้านเก่าเหล่านี้ถูกทดแทนด้วยบ้านสมัยใหม่ จึงได้มีการสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เพื่อรวบรวมบ้านในอดีตในเขตต่างๆ เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์และลูกหลานในอนาคตได้เรียนรู้

แผนภาพแสดงระยะเวลาและเส้นทางในการเดินชมบ้านเก่าแห่งนี้ ทำให้เราพอคาดการณ์ระยะเวลาเยี่ยมชมได้คะ

Cr. http://issuu.com/visioninternet/docs/ballenberg_museumsplan_e/1?e=0

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เริ่มสร้างใน ค.ศ.1978 ซึ่งมีบ้านแบบสวิสรวมกัน 16 หลัง ปัจจุบันนี้มีมากถึง 100 หลัง บนพื้นที่กว่า 66 เฮกเตอร์ โดยมีการจัดแสดงให้เห็นลักษณะโครงสร้างบ้านตามความเป็นอยู่จริงของแต่ละหลัง ห้องครัว ห้องนั่งเล่น และพื้นที่รอบบ้าน เพื่อแสดงให้เห็นถึงชีวิตของชาวชนบทในสวิตเซอร์แลนด์ โดยโครงสร้างของบ้านจะมีรูปแบบการสร้างที่แตกต่างกันขึ้นกับพื้นที่ ประโยชน์ใช้สอย และอาชีพของเจ้าของในแต่ละภูมิภาค

ซึ่งเมื่อเราเดินชมทุกบ้านก็จะมีรายละเอียดของบ้านแต่ละหลัง ว่ามาจากที่ใด เริ่มสร้างเมื่อใด อาชีพเจ้าของบ้านทำอะไรด้วยคะ นินแสดงตัวอย่างไว้นะคะ ทีเหลือสามารถไปดูเองได้ แต่น่าเสียดายที่รายละเอียดทั้งหมดเป็นภาษาเยอรมัน หากใครสนใจเข้าชมเพื่อความเพลิดเพลินก็เป็นกิจกรรมเดินเล่นที่ดีทีเดียวนะคะ

นินก็ได้แสดงภาพโดยทั่วไปให้เพื่อนๆ ได้จินตนาการคร่าวๆ นะคะ เราสามารถที่จะเดินเข้าชมภายในบ้านได้นะคะ

ความรู้สึกของการเยียมชมที่นี่ เหมือนอารมณ์เดินเข้ามาในหมู่บ้านเลย ไม่ได้ดูอึดอัด มีที่ให้เดินเล่น มีสัตว์วิ่งเล่นในคอกดอก เพลินดีนะคะ

การเดินทางไปยังที่นี่นะคะ เมื่อนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจาก Brienz มากนะคะ เพียงนั่งรถไฟมาลงที่สถานี Brienz จากนั้นต่อด้วยรถประจำทางสาย 151 ไปยัง Brienzwiler, Bahnholzfluh ตรวจสอบรถไฟก่อนเดินทางนะคะ เพราะรถอาจไม่ได้มีบ่อย

 

ท่านสามารถที่จะส่งรายละเอียดระยะเวลาและโปรแกรมคร่าวๆ ของท่านให้เรา เพื่อที่เราสามารถที่จะเสนอราคาที่ดีที่สุดให้กับท่าน