Avanches

วันนี้เราพามาเยี่ยมชม เมือง Avanches ตั้งอยู่ไม่ไกลจาก Murten นั่งรถไฟเพียงแต่ 2 สถานีเท่านั้น ความน่าสนใจของเมืองนี้คือ การค้นพบสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ของคนพื้นเมืองที่มีรากฐานมาจากชนท้องถิ่น Helvets ก่อนที่ต่อมาจะอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมัน ตั้งแต่ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 15 (ซึ่งเป็นพื้นที่เกือบทั้งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปัจจุบันนี้) ซึ่งพบหลักฐานเป็นสิ่งก่อสร้างและโบราณสถานในบริเวณนี้ ซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะมีชาวโรมันอาศัยอยู่ประมาณ 20000 คน กำแพงเมือง มีกำแพงยาว 5.5 กม และมีประตู 4 ประตู การค้นพบได้เริ่มต้นขึ้นใน คศ 1885 สิ่งที่หลงเหลือจากการค้นหาได้ถูกนำมาจัดแสดงใน พิพิธภัณฑ์โรมัน ตั้งแต่ปี คศ.1938 ซึ่งอยู่ในป้อมปราการ ภายในได้จัดแสดงประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปใน ศตวรรษที่ 12 ที่มีการสร้างสนามแห่งนี้ โดยแสดงภาพโมเสกและภาพแกะนูนต่ำหรือนูนสูง ชีวิตความเป็นอยู่และของสะสมต่างๆ ร่อยรองของโรงละครอัฒจันทร์ ที่อาบน้ำร้อนและประตูทางทิศตะวันออก ซึ่งสามารถที่จะแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี

 

ตัวอัฒจันทร์นี้ในสมัยก่อนได้นำมาจัดแสดงการต่อสู้ของสัตว์ การต่อสู้ของนักรบ หรือการล่าสัตว์ แถวที่นั่งนั้นจะถูกแจงแจงตามสถานะทางสังคม การแสดงนั้นส่วนมากผู้จัดจะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเพื่อเป็นเกียรติให้แก่องค์จักรพรรดิ ก่อนการเปิดงานจะมีการเดินขบวนที่นำโดยภาพของพระเจ้าและตามด้วยผู้ที่เข้าแข่งขัน

ภาพจำลองของอัฒจันทร์เดิม จากเว็ปไซต์ aventicum.org

ตัวอาคารได้แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ชั้น ส่วนแรกก่อสร้างขึ้นใน ศตวรรษที่ 2 สร้างขึ้น 24 ชั้น และมีการต่อเติมให้เป็น 31 ชั้นในข่วงปลายศตวรรษที่ 2 ซึ่งสามารถที่จะจุผู้เข้าชมได้มากถึง 16000 คน เป็นเหตุผลที่ทำให้มีการคาดการณ์ว่าในขณะนั้นมีผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ถึง 20000 คน ในปัจจุบันได้นำมาใช้ในการจัดแสดงโอเปร่า เทศกาศดนตรี หรืองานต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง

ด้านหน้าทางเข้า และด้านข้างเป็นทางเข้าพิพิธภัณฑ์

ภายในพิพิธภัณฑ์

บรรยากาศในตัวเมือง

หากแวะมาเยี่ยมเมือง Murten แวะมาดูสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้ร่วมด้วยก็ดีไม่น้อย เราจะได้เห็นการบูรณะรักษาโบราณสถาน จนเราคิดว่าสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้ สร้างขึ้นในอดีตจริงหรือ น่าเสียดายที่ครั้งนี้เรามีเวลาไม่มากเลยได้แต่แวะชมเฉพาะในส่วนของอัฒจันทร์ ครั้งหน้าถ้ามีโอกาสแวะไปอีกจะแวะชมบริเวณข้างเคียงด้วย

ท่านสามารถที่จะส่งรายละเอียดระยะเวลาและโปรแกรมคร่าวๆ ของท่านให้เรา เพื่อที่เราสามารถที่จะเสนอราคาที่ดีที่สุดให้กับท่าน