Colmar

Colmar ไม่ไกลจากชายแดนสวิตเซอร์แลนด์ หมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี้ตั้งอยู่ในเขต Alsace เป็นเขตที่เป็นที่นิยมของนักดื่มไวน์ เพราะเนื่องจากไวน์ที่นี่มีวัตถุดิบที่ได้รับการดูแลอย่างดี อีกทั้งสภาพอากาศก็อำนวยให้ผลผลิตองุ่นได้รถชาติที่ดีอีกด้วย จึงทำให้ได้ไวน์ที่มีรสชาติชั้นดีไปด้วย

เมือง Colmar เป็นเมืองเก่าที่สร้างขึ้นในคริสศตวรรษที่ 13 ในอดีตเคยเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางการค้า และศูนย์กลางแห่งศิลปะและการเรียนรู้ ซึ่งแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ ตัวเมืองก็ยังคงรักษาสภาพเดิมเอาไว้ได้อย่างน่าทึ่ง ลักษณะของบ้านที่เป็นครึ่งตึกครึ่งไม้เป็นสถาปัตยกรรมของบ้านในแถบ Alsace ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากบ้านของชาวประมง การเดินชมเมืองก็เหมือนเราได้ก้าวเข้าสู่ตำราประวัติศาสตร์ของเมืองเก่าที่ได้คงร่องรอยแห่งอดีตที่ส่งผ่านมาถึงยุคปัจจุบัน โดย ณ ใจกลางเมืองมีโบสถ์เก่าแก่ โบสถ์ St.Martin ที่สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค บริเวณโดยรอบล้อมรอบไปด้วยบ้านที่สร้างเป็นแบบพื้นเมืองของเขต Alsace มีคลองเล็กๆ ไหลพาดผ่านตัวเมืองซึ่งสามารถที่จะล่องเรือชมตัวเมือง หรือขึ้นรถไฟชมเมืองเพื่อจะได้เห็นอีกอรรถรสที่แตกต่างออกไปในการชมเมือง

บรรยากาศในตลาด

หากใครแวะมาสวิสก็ฝากเมืองเล็กๆ นี้ไว้ด้วยนะคะ การเดินทางสามารถที่จะนั่งรถไฟจากเมือง Basel แล้วไปเปลี่ยนรถที่เมือง Mulhaus ที่ฝรั่งเศส ใช้เวลาเดินทางจาก Basel โดยประมาณ 1 ชมเองคะ

ท่านสามารถที่จะส่งรายละเอียดระยะเวลาและโปรแกรมคร่าวๆ ของท่านให้เรา เพื่อที่เราสามารถที่จะเสนอราคาที่ดีที่สุดให้กับท่าน