Annecy

เมืองเล็กนามว่า Annecy อยู่ห่างจากเมือง เจนีวาขับรถเพียง 30 นาที เท่านั้น แต่ก่อนเมืองนี้เคยมีรถไฟที่สามารถเดินทางมาถึงที่นี่ แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว มาได้เพียงทางรถยนต์ส่วนตัวหรือรถประจำทางซึ่งสามารถนั่งได้จากเจนีวา เมืองเก่าแห่งนี้สร้างขึ้นใน ศตวรรษที่ 12 ใจกลางเมืองมีปราสาทเล็กๆ ซึ่งถือได้ว่าสัญลักษณ์ของเมืองนี้ แต่ก่อนเคยเป็นคุกเก่า ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษา ทั้งใจกลางเมืองมีแม่น้ำสายเล็กๆ ซึ่งติดต่อมาจากทะเลสาบ Annecy ไหลผ่านขนาบข้างด้วนตึกที่ทอดตัวสูงที่ทาด้วยสีสันสดใส ประดับด้วยดอกไม้ตามระเบียงทั้งสองฝั่ง เป็นร้านค้า ร้านอาหารที่คอยต้อนรับบรรดาผู้มาเยือน เมืองนี้ถูกกล่าวขานในอีกชื่อหนึ่งว่า เวนิสแห่งฝรั่งเศส

ตัวทะเลสาบก็เป็นแหล่งผ่อนคลายให้พายเรือชมวิวเบื้องหลังฉากผู้เขาได้เป็นอย่างดี

ท่านสามารถที่จะส่งรายละเอียดระยะเวลาและโปรแกรมคร่าวๆ ของท่านให้เรา เพื่อที่เราสามารถที่จะเสนอราคาที่ดีที่สุดให้กับท่าน