Riquewihr

หมู่บ้าน Riquewihr อยู่ห่างจาก Colmar เพียง 11 กม. ทางด้านเหนือ ลักษณะสถาปัตยกรรมบ้านเรือนแบบ Alsace ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากทางเยอรมัน โดยบ้านจะเป็นแบบครึ่งตึกครึ่งไม้ (Half Timbered) และมีการทาสีให้สดใส ได้ถูกรักษาเอาไว้เป็นอย่างดีเฉกเช่นในศตวรรษที่ 16 ให้เห็นจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับทาง Colmar หมู่บ้านนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของถนนแห่งไวน์ (Wine Road) หมู่บ้านนี้เป็นสมาชิกของสมาคมหมู่บ้านที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในฝรั่งเศสด้วยน้า (นินว่าหมู่บ้านในแถบ Alsace คงได้หมดแหละ เพราะยังไม่เห็นที่ไม่สวยเลยละคะ)

เดิมหมู่บ้านนี้เป็นสมบัติของดยุคแห่ง Württemberg ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เหลือรอดจากการทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งรอบๆ เมืองจะมีการสร้างป้อมที่กลายเป็นสัญลักษณ์ที่มีสเน่ห์ของเมืองนี้และปัจจุบันนี้ป้อมนี้ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าเรื่องเราเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ในเขต Alsace และห้องที่ใช้ในการทรมาณนักโทษซึ่งตั้งอยู่ทางด้านขวาของป้อมแห่งนี้ ทางหมู่บ้านก็ได้เก็บไว้ให้เป็นเรื่องราวสำหรับเตือนใจในเรื่องสงคราม (ลักษณะเป็นบ้านเก่าด้านหน้ามีบ่อน้ำ)

การเดินทาง

ท่านสามารถที่จะส่งรายละเอียดระยะเวลาและโปรแกรมคร่าวๆ ของท่านให้เรา เพื่อที่เราสามารถที่จะเสนอราคาที่ดีที่สุดให้กับท่าน