Nürnberg (Nuremberg)

เมือง Nuremberg หรือ Nürnberg ตั้งอยู่ห่างจาก Munich เพียง 170 กม. ตั้งอยู่บนแม่น้ำ Pegnitz ถูกกล่าวถึงในอดีต ค.ศ.1050 ในฐานะที่ตั้งของ Imperial Castle ระหว่างจักรวรรดิ East Franks และ Bavaria ซึ่งเมืองนี้ได้ขยายออกไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญ ซึ่งกษัตริย์ Conrad III ได้มีการจัดตั้ง Burgrave (ซึ่งเป็นคำนำหน้ากษัตริย์หรือผู้ปกครองในเยอรมันในช่วงยุคกลาง) และ Burgrave คนแรกมาจากออสเตรีย จนกระทั่งถึงปลายศตวรรษที่ 12 จักรพรรดิ Hohenstaufen ได้ลดอำนาจของ Burgrave ลงโดยการถ่ายโอนอำนาจส่วนอื่นยกเว้นทางทหารไปยังปราสาทที่ถูกปกครองโดยนายกเทศมนตรีเมือง ซึ่ง Nürnberg ถูกเรียกว่าเป็น เมืองหลวงอย่างไม่เป็นทางการ ของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะในด้านอาหาร จึงดึงดูดการค้าเข้ามาที่นี่เพิ่มบทบาทของ Nürnberg มากขึ้น จนทำให้ Nürnberg กลายเป็น 1 ใน 2 ศูนย์การค้าที่ยิ่งใหญ่บนเส้นทางจากอิตาลีไปยังยุโรปเหนือ ในศตวรรษที่ 14 Charles IV ได้ออกกฎที่ว่า หากกษัตริย์ที่ได้รับการรับเลือกใหม่จะต้องถืออาหารจักรวรรดิแรกที่นี่

เมืองนี้ถือว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญ เพราะผ่านเหตุการณ์มากมายในอดีต ไม่ว่าจะเป็นสงครามทางศาสนา สงครามนโปเลี่ยน และเป็นเมืองที่มีความสำคัญในช่วงยุคนาซีเยอรมัน ที่มีเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งในการจัดประชุมพรรคนาซีขนาดใหญ่ สถานที่ถ่ายทำโฆษณาชวนเชื่อของนาซีครั้งใหญ่ ที่ถูกเรียกว่า Triumph of the Will. และออกกฎหมายเพิกถอนสัญชาติเยอรมันสำหรับชาวยิวและอารยัน และยังเป็นบ้านของ Julius Streicher นักโฆษณาชวนเชื่อของสำนักพิมพ์นาซี Der Stürmer และเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ทางทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จนจบสงครามโลกครั้งที่ 2 เมืองนี้ก็ได้ถูกทิ้งระเบิดภายใน 1 ชม ทำลายเมืองไปกว่า 90% ที่นี่ในช่วงหลังสงครามก็ถูกใช้เป็นศาลทหารเพื่อพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับนาซี

ตอนที่นินไป นินเดินตามเส้นสีเหลืองเลยคะ ขอบอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองหนึ่งที่นินชอบมาก ไม่วุ่นวาย เดินสบาย ดูร่มรื่น ตามเส้นทางนี้จะเริ่มเดิมจาก โบสถ์ St.Lorenz - Hauptmarkt (มีศาลาว่ากลางเก่า และ Hauptmarkt 3 - เป็นจุดที่แสดงตำแหน่งน้ำที่เคยท่วม Nürnberg ในอดีต) - untere Karlsbrücke - สะพาน Maxbrücke - โบสถ์ Sebald - Imperial Castle จบที่จุดนี้นะคะ

การเดินทาง

ขึ้นรถไฟจาก Munich ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง นิดๆ เองคะ

ท่านสามารถที่จะส่งรายละเอียดระยะเวลาและโปรแกรมคร่าวๆ ของท่านให้เรา เพื่อที่เราสามารถที่จะเสนอราคาที่ดีที่สุดให้กับท่าน