Pompeii

เมือง Pompeii เป็นโบราณที่อยู่ไม่ไกลจาก Naples ในปี ค.ศ. 79 ได้เกิดการระเบิดของภูเขาไฟ Vesuvius ที่ยาวนานกว่า 2 วัน โดยช่วงแรกเป็นฝนภูเขาไฟ กินเวลา 18 ชม ซึ่งทำให้ชาวเมืองส่วนใหญ่สามารถที่จะเอาตัวรอดหลบหนีจากปรากฎการณ์ภัยธรรมชาติแห่งนี้ได้ แต่อย่างไรก็ดีก็มีการพบศพถึง 1150 ศพ ณ ที่แห่ง เป็นชาวเมืองที่หนีไม่ทันและถูกฝังอยู่ในเถ้าถ่านและลาวาหนาเสมือนการแช่แข็งสภาพของชาวโรมันรวมถึงหมู่บ้านไว้ขณะที่ถูกฝัง ทำให้เราสามารถที่จะเห็นสภาพบ้านเรือน ร้านค้า และชีวิตประจำวันของเมืองนี้โดยละเอียด

โดยเมือง Pompeii นี้ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกของ UNESCO 

ค่าเข้า 

ตั๋วรวมค่าเข้า Villa Regina ราคา 18 EUR เยาวชน 18 - 26 ปี ราคา 16 EUR  

การเดินทาง

ท่านสามารถเดินทางด้วยรถไฟมาลงที่สถานี Pompei จากนั้นเดินมาประมาณ 5-10 นาที ก็ถึงแล้ว 

ท่านสามารถที่จะส่งรายละเอียดระยะเวลาและโปรแกรมคร่าวๆ ของท่านให้เรา เพื่อที่เราสามารถที่จะเสนอราคาที่ดีที่สุดให้กับท่าน