Gäggersteg

Geggisberg หมู่บ้านเล็กๆ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Gantrisch มลรัฐ Bern Gäggersteg เป็นสะพานไม้ที่สร้างผ่านกลางต้นไม้ในเขตป่า ซึ่งบนสะพานนี้จะต้องการที่ผู้ที่เข้ามาได้สัมผัสกับธรรมชาติในเขตป่าสงวนอย่างใกล้ชิด ความเข้าใจเกี่ยวกับห่วงโซ่แห่งชีวิตในป่า สิ่งที่ตายแล้วค้ำจุนสิ่งที่มีชีวิต บนสะพานเพื่อนๆ ยังสามารถที่จะมองเห็นวิวของเทือกเขาสวิส

เส้นทาง Gäggersteg นี้ เป็นการพาไปสัมผัสกับประสบการณ์ของ Türst และเพื่อนๆ สัตว์ป่า โดย Türst และแพะของเขาวิ่งเล่นในป่า ค้นหาว่าลมทำลายป่าอย่างไร ต้นไม้เติบโตอย่างไร รากของพืชเป็นอย่างไร รวมถึงสัตว์ในป่าที่มีการทิ้งร่องรอยไว้ ใช้เวลาในการเดินทั้งหมดประมาณ 1 ชม เพื่อนๆ สามารถขอเอกสารได้จากทาง Schwarzenbühl เป็นร้านอาหารได้นะคะ ซึ่งจะเป็นสมุดสำหรับแสตมป์คำตอบ

Cr.Nationalpark Gantrisch "ข้อมูลเต็มของแผนที่และเรื่องราว Gantrisch"

ซึ่งในการเดินป่าครั้งนี้จะมีลักษณะคล้ายฐานให้เด็กๆ เข้าไปหาคำตอบ โดยทำเป็นสแตมป์แบบรู มีทั้งหมด 8 ฐาน พอได้ครบทุกฐานแล้ว เด็กก็จะถอดรหัสคำออกมา จากนั้นก็เอาไปแลกของรางวัลจากร้านอาหารที่เข้าร่วมกับโครงการนี้

การเดินทาง นั่งรถไฟสาย S6 จาก Bern มาลงที่ Schwarzenburg จากนั้นต่อรถเมล์มาลงที่ Schwarzenbühl, Kurhaus

ท่านสามารถที่จะส่งรายละเอียดระยะเวลาและโปรแกรมคร่าวๆ ของท่านให้เรา เพื่อที่เราสามารถที่จะเสนอราคาที่ดีที่สุดให้กับท่าน