รถเช่าพร้อมคนขับ

 

เราให้บริการรถเช่าพร้อมคนขับ เพื่อการท่องเที่ยวทั่วยุโรป รับส่งสนามบิน ทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ เพื่อความอิสระคล่องตัวในการท่องเที่ยวที่เป็นส่วนตัว สามารถที่จะปรับการเดินทางและเวลาตามความต้องการของท่าน โดยทางเรามีทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมคนขับรถคนไทยที่มีประสบการณ์ในการขับรถท่องเที่ยวในยุโรปมากกว่า 10 ปี (หากผู้เดินทางเกิน 8 ท่าน คนขับเป็นต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษแบบพื้นฐานได้) ที่พร้อมที่จะให้บริการและอำนวยความสะดวกให้ท่านด้วยบริการที่ดีทีสุด รถทุกคันที่ใช้ได้ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนนำมาใช้ทุกครั้ง

ตัวอย่างรถ

2 ท่าน

2 ท่าน

4-6 ท่าน

4-6 ท่าน

4-7 ท่าน

4-7 ท่าน

2-3 ท่าน

2-3 ท่าน

7-9 ท่าน สามารถเดินทางนอกสวิสได้

7-9 ท่าน สามารถเดินทางนอกสวิสได้

7-9 ท่าน แบบประหยัด เฉพาะในสวิส

7-9 ท่าน แบบประหยัด เฉพาะในสวิส

กรณี มีผู้เดินทางมากกว่า 9 ท่าน สามารถติดต่อมาโดยตรงได้ที่


Line ID : nilvadee.kaw หรือ E-mail : Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

 

ขั้นตอนการจองและการชำระงิน

 1. หากท่านต้องการทราบราคาค่าบริการ กรุณากรอกรายละเอียในแบบฟอร์มด้านล่าง ถึงเส้นทางที่ท่านต้องการเดินทาง เพราะเราต้องการให้ท่านได้รับราคาที่ดีที่สุดและยุติธรรม เนื่องมาจากค่าบริการของเราจะคิดตามจำนวนวันและระยะทางของทัวร์ และเราจะติดต่อท่านกลับไปให้เร็วที่สุด
 2. เมื่อท่านได้รับราคาแล้ว เห็นว่าราคาที่ทางเราเสนอเป็นราคาที่พึงพอใจและต้องการทำการยืนยันการจอง ทางเราจำเป็นต้องขอให้ท่านชำระเงินค่ามัดจำ เป็นจำนวนเงิน 50% ของจำนวนเงินที่ตกลงกัน ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ท่านยืนยันการจอง หากพ้นกำหนด ทางเราขออนุญาติยกเลิกการจองของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ค่าบริการส่วนที่เหลือ ทางเราขอให้ท่านชำระ 45 วัน ก่อนวันเริ่มใช้บริการ

หมายเหตุ ทางเราขอเก็บค่าบริการทั้งหมด เพื่อยืนยันการจอง กรณีที่ท่านต้องการใช้รถน้อยกว่า 45 วัน ก่อนวันเริ่มใช้บริการ หรือเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือหยุดยาวต่อเนื่อง

 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงการจอง

การยกเลิกการจองของท่าน ทางเราจะคืนเงินเป็นไปตามรายละเอียด ดังนี้

 • มากกว่า 30 วัน คืนเงิน**
 • ตั้งแต่ 16 - 30 วัน คืน 70%
 • ตั้งแต่ 08 - 15 วัน คืน 30%**
 • ตั้งแต่ 00 - 07 วัน ไม่คืนเงินทุกกรณี

หมายเหตุ **การคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน ทางเราจะคืนให้ภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแล้วก่อนคืนเงิน ดังนั้นทุกท่านควรแน่ใจว่ามีวีซ่าพร้อมเดินทางแล้ว หรือหากยังไม่แน่ใจให้แจ้งนินก่อนนะคะ นินจะได้ช่วยทำการแผลนให้นะคะ

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. อัตราค่าบริการคิดเป็นสกุลเงินสวิสฟรังซ์ (CHF) หากท่านโอนเงินเป็นสกุลเงินไทย กรุณาสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนก่อนทำการโอนเงิน
 2. การยืนยันจะเกิดขึ้นเมื่อทางเราได้รับเงินค่ามัดจำแล้วเท่านั้น และทางเราจะมีการออกใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินให้กับท่าน
 3. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกการเดินทางหรือความล่าช้าของการเดินทาง อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบทางเรา เช่น กองตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธไม่ให้ท่านผ่านเข้าประเทศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติรัฐประหาร เป็นต้น หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นอันไม่ใช่เป็นความผิดของเรา เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย สิ่งของสูญหาย และอุบัติเหตุต่างๆ
 4. ค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้กับทางเรา เช่นตั๋วเข้าสถานที่ต่างๆ ที่มีการระบุวันและเวลาที่ใช้บริการ หากท่านไม่ได้ใช้บริการในวันและเวลาดังกล่าวตามที่ระบุ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่าน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นแต่ได้มีการระบุรายละเอียดไว้
 5. ทางเราของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามสถานการณ์และความเหมาะสม โดยยึดถือความปลอดภัยและประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
 6. ทางเรา ไม่ได้รับยื่นวีซ่า ดังนั้นท่านจะต้องมีวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศ

ขั้นตอนการจองและเงื่อนไข

 

*************************************************************************************

ลูกค้าของเราที่ผ่านมา

2023

น้องบีมและแฟน

คุณอพันลภและครอบครัว

น้องเชอร์รี่และครอบครัว

น้องเบ็นซ์และเพื่อน

น้องฟางและครอบครัว

น้องมิ้นท์และครอบครัว

คุณกุ้งและครอบครัว

น้องอ้อยและครอบครัว

น้องมิ้วและคณะ

2022

คุณออยและครอบครัว

คุณจิ๋มและครอบครัว

คุณหมอม้อน

คุณกอบลาภและคณะ

น้องตาลและครอบครัว

2019

คุณหนิงและครอบครัว

คุณทศพลและครอบครัว

คุณโมและคณะ

คุณเมย์และครอบครัว

คุณหญิงและเพื่อนๆ

2018

คุณอุ้มและเพื่อนๆ

คุณอมรเทพและเพื่อนๆ

คุณปอและครอบครัว

คุณแฟร์และครอบครัว

คุณน้องและเพื่อนๆ

ท่านสรชัชและครอบครัว

2017

คุณปุณณาและสหาย

ท่านสามารถที่จะส่งรายละเอียดระยะเวลาและโปรแกรมคร่าวๆ ของท่านให้เรา เพื่อที่เราสามารถที่จะเสนอราคาที่ดีที่สุดให้กับท่าน