Swiss Half Fare Card

สำหรับผู้ที่มีการท่องเที่ยวแบบชิลๆ และไม่ได้วางแผนการท่องเที่ยวเพราะมีเวลาพำนักระยะยาว เราขอเสนอบัตร Half Fare Card เป็นทางเลือก เพื่อที่ใช้เป็นส่วนลด 50% สำหรับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 1 เดือน

 

ตรวจสอบเส้นทางและสิทธิประโยชน์ของ Swiss Travel Pass ปี 2022

ระยะเวลา 1 เดือน

ราคาตั๋ว

 

สิทธิประโยชน์

  • ได้รับส่วนลด 50% ของระบบขนส่งสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟ รถประจำทาง เรือโดยสาย หรือแม้แต่รถไฟสายพาโนราม่าหรือรถไฟขึ้นเขาสายต่างๆ อีกทั้งพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ
  • สามารถใช้บัตรวันไหนก็ได้ภายใน 1 เดือน
  • ฟรี เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี เดินทางได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
  • เด็กที่อายุระหว่าง 6 - 16 ปี เดินทางได้ฟรี เพียงแค่ลงทะเบียนรับบัตร Swiss Family Card แต่ต้องเดินทางพร้อมกับบิดาหรือมารดาที่มีตั๋ว (ควรเตรียมหลักฐานไปด้วย)

 

เงื่อนไขสำหรับผู้ใช้บัตร

  • ตั๋วเป็นแบบ E-Ticket สามารถออกตั๋วได้ 7 วันทำการ ก่อนวันใช้ตั๋วจริง
  • ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข หรือคืนตั๋วได้ ภายหลังจากการออกตั๋วแล้ว ดังนั้นบริษัทฯ แนะนำให้ท่านซื้อตั๋วภายหลังจากได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้ว และต้องใช้พาสปอร์ตเพื่อใช้ในการสำรองตั๋ว
  • ตั๋วใช้ได้เฉพาะบุคคลที่ระบุไว้ในบัตรเท่านั้นไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลง ถ่ายโอนให้กับบุคคลอื่นได้ ซึ่งจำต้องมีการแสดงพาสปอร์ตที่มีชื่อตรงกับตั๋วต่อเจ้าพนักงานเมื่อมีการเรียกตรวจ
  • บัตรมีอายุ 1 เดือนนับจากวันแรกที่ใช้
  • ราคาและเงื่อนไขของตั๋วอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ขั้นตอนการจองและเงื่อนไข

ท่านสามารถที่จะส่งรายละเอียดระยะเวลาและโปรแกรมคร่าวๆ ของท่านให้เรา เพื่อที่เราสามารถที่จะเสนอราคาที่ดีที่สุดให้กับท่าน