Swiss Travel Pass

ตั๋วใบเดียวที่รวมระบบขนส่งมวลชนสาธารณะทั่วประเทศเอาไว้ทำให้การเดินทางในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นเรื่องง่าย ซึ่งท่านสามารถที่จะเลือกระยะเวลาที่เหมาะสมกับโปรแกรมการเดินทางของท่าน

 

ตรวจสอบเส้นทางและสิทธิประโยชน์ของ Swiss Travel Pass ปี 2020

ระยะเวลา 3, 4, 8, 15 วัน แบบต่อเนื่อง

ปี 2020 Swiss Travel Pass มีรวมยอดเขา Klewenalp Stanserhorn Brunni และ Rigi ด้วยนะคะ

 ราคาตั๋ว

สิทธิประโยชน์

 • เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะแบบไม่อั้น ไม่ว่าจะเป็นรถไฟ รถประจำทาง และเรือโดยสาร (ไม่รวมค่าสำรองที่นั่ง)
 • สามารถใช้กับรถไฟสายพาโนราม่าได้ (ไม่รวมค่าสำรองที่นั่ง)
 • ใช้เป็นบัตรผ่านเข้าพิพิธภัณฑ์ได้มากกว่า 490 แห่งทั่วประเทศ
 • ใช้เป็นส่วนลดได้มากถึง 50% ของรถไฟขึ้นเขา
 • นักท่องเที่ยวอายุระหว่าง 16 - 26 ปี ได้รับสิทธิส่วนลดเพิ่ม 15% จากราคาตั๋วปรกติ
 • ฟรี เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี เดินทางได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
 • เด็กที่อายุระหว่าง 6 - 16 ปี เดินทางได้ฟรี เพียงแค่ลงทะเบียนรับบัตร Swiss Family Card แต่ต้องเดินทางพร้อมกับบิดาหรือมารดาที่มีตั๋ว (ควรเตรียมหลักฐานไปด้วย) หากเด็กเดินทางคนเดียวจะต้องซื้อบัตรโดยสารซึ่งมีราคา 50% ของตั๋วราคาปรกติ

 

เงื่อนไขสำหรับผู้ใช้บัตร

 • นักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่ประชากรชาวสวิตเซอร์แลนด์ หรือผู้ที่พำนักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือลิชเท่นสไตน์ (ยกเว้นว่ามีหลักฐานยืนยันได้ว่ามีการเดินทางออกนอกประเทศดังกล่าวเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน จึงจะสามารถซื้อตั๋วได้)
 • ตั๋วเป็นแบบ E-Ticket สามารถออกตั๋วได้ 7 วันทำการ ก่อนวันใช้ตั๋ว
 • คืนไม่สามารถคืนได้ ภายหลังจากการออกตั๋วแล้ว ดังนั้นบริษัทฯ แนะนำให้ท่านซื้อตั๋วภายหลังจากได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้ว และต้องใช้พาสปอร์ตเพื่อใช้ในการสำรองตั๋ว
 • ตั๋วใช้ได้เฉพาะบุคคลที่ระบุไว้ในบัตรเท่านั้นไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลง ถ่ายโอนให้กับบุคคลอื่นได้ ซึ่งจำต้องมีการแสดงพาสปอร์ตที่มีชื่อตรงกับตั๋วต่อเจ้าพนักงานเมื่อมีการเรียกตรวจ
 • อายุของบัตรจะใช้ได้หมดภายในวันเท่านั้น
 • หากต้องการเปลี่ยนที่นั่งจากชั้นสองไปเป็นชั้นหนึ่ง ท่านจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างตั๋วแก่เจ้าพนักงาน
 • ตั๋วไม่ได้รับประกันที่นั่ง หากท่านต้องการที่นั่งแน่นอนสามารถทำได้ที่สถานีรถไฟที่อยู่ใกล้ท่าน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ราคาและเงื่อนไขของตั๋วอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการจองและเงื่อนไข


แบบฟอร์มการจอง
ท่านสามารถที่จะส่งรายละเอียดระยะเวลาและโปรแกรมคร่าวๆ ของท่านให้เรา เพื่อที่เราสามารถที่จะเสนอราคาที่ดีที่สุดให้กับท่าน